ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น


1. รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
 • บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

2. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จำนวน 36 รางวัล แบ่งเป็น 9 ประเภทรางวัล ดังนี้
 • ประเภทการเพิ่มผลผลิต จำนวน 4 รางวัล
  • บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด
  • โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
 • ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รางวัล
  • บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
  • บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด
  • บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประเภทการบริหารความปลอดภัย จำนวน 1 รางวัล
  • บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด | โรงงานเหมราช
 • ประเภทการบริหารงานคุณภาพ จำนวน 6 รางวัล
  • บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด / โรงงานชลบุรี
  • บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)
  • บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด
  • บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
 • ประเภทการจัดการพลังงาน จำนวน 4 รางวัล
  • บริษัท จีซี สไตรีนิคส์ จำกัด
  • บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
  • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)
 • ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 3 รางวัล
  • บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท บี.เอ็น บราเดอร์ จำกัด
  • บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)
 • ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จำนวน 6 รางวัล
  • บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด
  • บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงาน 7)
  • บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
  • บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
  • บริษัท แก่นขวัญ จำกัด
  • บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 3 รางวัล
  • บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
  • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
  • บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
 • ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน จำนวน 6 รางวัล
  • บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
  • บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - โรงงาน SCSC
  • บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
  • บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

3. รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น จำนวน 20 รางวัล แบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ดังนี้
 • ประเภทการบริหารจัดการ จำนวน 6 รางวัล
  • บริษัท ลายวิจิตร จำกัด
  • บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
  • บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด
  • บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
  • บริษัท บีทีพี อุตสาหกรรม จำกัด
 • ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 5 รางวัล
  • บริษัท เซ็นต์หลุยส์พลาส-โมล์ด จำกัด
  • บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด
  • บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด
  • บริษัท มูนเลอร์ คอลเลคชั่น จำกัด
  • บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
 • ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม จำนวน 5 รางวัล
  • บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด
  • บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
  • บริษัท ท๊อปโกลด์ โปรดักส์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
  • บริษัท อัลตา เวิร์ค จำกัด
 • ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล จำนวน 3 รางวัล
  • บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
  • บริษัท แบร์ริ่ง เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด
 • ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 1 รางวัล
  • บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565